Konferencja w Pruszkowie 20-21.04.2023

Za nami konferencja zorganizowana w Pruszkowie w dniach 20-21.04.2023r w ramach realizacji projektu „Model wsparcia międzysektorowego”. Tematyka spotkań zawierała między innymi sprawozdanie z realizacji projektu w poszczególnych powiatach oraz prezentację dobrych praktyk. Pracowaliśmy też warsztatowo analizując w grupach proces wdrażania założeń teoretycznego modelu rozwiązań na rzecz zintegrowania działań dzieci, uczniów i rodzin z perspektywy prowadzonych studiów przypadku.

Cieszymy się, że mogliśmy się spotkać, wymienić doświadczeniem, nowymi pomysłami.

Był to bardzo produktywny i inspirujący czas, który znacząco wpłynął na motywację do dalszej pracy.

W konferencji uczestniczyły: Danuta Tomczak -koordynator współpracy międzysektorowej w Powiecie Kętrzyńskim , Marta Kragiel – koordynator instytucji koordynującej i Małgorzata Hrycenko – koordynator do spraw badań uczniów.