Warsztaty TUS

Warsztaty z treningu umiejętności społecznych mają na celu rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, które są istotne w codziennym życiu i w relacjach z innymi ludźmi. Z takim założeniem spotkali się uczestnicy – rodzice i specjaliści w siedzibie POWRE w Kętrzynie. Warsztaty zostały przygotowane w ramach realizacji „Projektu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalne – Model wsparcia międzysektorowego” i kierowane były do rodziców i wychowawców dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz wsparciem uczniów. W projekcie udział wzięło 16 osób w tym 5 rodziców, również z pieczy zastępczej, specjaliści wiodący oraz wychowawcy z przedszkoli, do których uczęszczają „projektowe” dzieci.

Początek warsztatów rozpoczął się od krótkiego wprowadzenia, w którym prowadzące: Agnieszka Reimus Kneźević oraz Mariola Skonieczna przedstawiły temat treningu oraz zapoznały się z uczestnikami. W kolejnej części warsztatów skupiono się na poznawaniu różnych aspektów komunikacji. Uczestnicy mogli uczyć się o znaczeniu mowy ciała, gestykulacji, mimiki twarzy, tonu głosu, języku ciała i innych niezwykle ważnych elementów komunikacji niewerbalnej. Ponadto, omawiane były również podstawy komunikacji werbalnej, takie jak aktywne słuchanie, zadawanie pytań, udzielanie informacji i wyrażanie swoich myśli i uczuć w sposób klarowny i konstruktywny. Kolejne ćwiczenie przygotowane przez prowadzące skoncentrowane były na rozwijaniu umiejętności empatii i rozumienia emocji. Uczestnicy uczyli się, jak rozpoznawać emocje u innych ludzi, jak wyrażać empatię, jak okazywać wsparcie i jak rozwiązywać konflikty w sposób pozytywny. Uczestnicy mieli możliwość praktycznego zastosowania nabytych umiejętności w różnych scenariuszach i sytuacjach. Mogli odgrywać role w symulacjach sytuacji społecznych, takich jak rozmowa rekrutacyjna, negocjacje, dyskusje w grupie itp. Prowadzące warsztaty dały również feedback i wskazówki, jak poprawić swoje umiejętności.

Na zakończenie warsztatów odbyło się podsumowanie, w którym uczestnicy mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami, refleksjami i doświadczeniami z treningu. Prowadzące zaproponowały strategie i narzędzia, które uczestnicy będą mogli wykorzystać w dalszym rozwoju swoich umiejętności społecznych.

Trzy dni zajęć pozwoliło przede wszystkim na zacieśnienie relacji pomiędzy rodzicami a specjalistami. Pozwoli to niewątpliwie na efektywne współdziałanie, budowanie sieci wsparcia i tym samym wsparcie terapii dzieci i młodzieży.

Dziękujemy za współpracę:

Przedszkole Niepubliczne Akademia Przedszkolaka Ketrzyn, Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Kętrzynie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie, @Dorota Tomaszewicz – Impuls Szkolenia, Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Łankiejmach, Zespół Szkolno – Przedszkolny w Reszlu, NspKluczketrzyn Szkoła.