Hipoterapia

Jedną z zaplanowanych form wsparcia dzieci objętych wwr w ramach Programu innowacyjno – wdrożeniowego w zakresie oceny funkcjonalnej jest hipoterapia. Hipoterapia to metoda rehabilitacji psychoruchowej, która odbywa się przy udziale koni. Ma zastosowanie w każdym wieku, jednak wykorzystywana jest szczególnie w rehabilitacji dzieci i młodzieży. Dla najmłodszych, kontakt z koniem jest często niezastąpionym źródłem pomocy. Dzięki hipoterapii pacjentom może być łatwiej pokonywać lęki, budować więzi, wyrażać swoje emocje i komunikować się ze światem. Rehabilitacja poprzez hipoterapię pomaga nie tylko dzieciom zmagającym się z autyzmem, zespołem Downa czy porażeniem mózgowym, ale także z nieprawidłowym wzorcem chodu czy po amputacjach. W wyniku ciągłych poszukiwań odkryliśmy w naszym powiecie ośrodek jeździecki, w którym prowadzone są zajęcia hipoterapii. Dziękujemy za objęcie wsparciem naszych podopiecznych Ośrodek Jeździecki Wikada