Festyn rodzinny

27 maja teren przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kętrzynie został całkowicie zajęty przez dzieci i ich rodziców. Tego dnia wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Społecznej i Wsparcia Specjalistycznego „Zrozumieć i Pomóc” oraz członkami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Tytan” w Łankiejmach, animatorami „Takiej Imprezy” oraz pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Ośrodka Wspierania i Rozwoju Edukacji w Kętrzynie zorganizowano festyn na rzecz dzieci objętych pieczą zastępczą, wczesnym wspomaganiem rozwoju, programem „Za Życiem” oraz działaniami wspierającymi w ramach Programu innowacyjno – wdrożeniowego na rzecz oceny funkcjonalnej. Festyn miał charakter terapeutyczny i integracyjny. Uczestnicy festynu mogli skorzystać z konsultacji pedagogicznych, wziąć udział w sensorycznym turnieju sprawnościowym, by zdobyć tytuł i nagrodę, skorzystać z zabaw prowadzonych przez animatorów oraz skosztować pyszności przygotowanych przez rodziny zastępcze z powiatu kętrzyńskiego. Celem działań specjalistów było zaktywizowanie rodziców do wspólnej zabawy i pracy terapeutycznej z dzieckiem oraz stworzenie możliwości wykorzystania zabaw podwórkowych do rozwijania kompetencji emocjonalno – społecznych dzieci. Uczestnicy festynu mieli możliwość wzajemnego poznania się, wymiany doświadczeń oraz zaplanowania wspólnych działań. Podczas indywidualnych rozmów z rodzicami otrzymaliśmy wiele pozytywnych informacji zwrotnych na temat zaprojektowanego wsparcia zarówno we wcześniej realizowanych programach jak i tym obecnym w ramach modelu wsparcia międzysektorowego.